TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Dr. Anıl Apaydın 

Başkan  

Dr. A. Kürşat Bozkurt

Başkan Yardımcısı

Dr. Ahmet Rüçhan Akar

Genel Sekreter

Dr. Vedat Erentuğ

Veznedar

Dr. Murat Sargın

Sayman

Dr. Mehmet Ali Özatik

Üye

Dr. Barış Çaynak

Üye

Dr. Ümit Kervan  

Üye

Dr. Levent Yılık 

Üye

Dr. Ali Gürbüz 

Üye