TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Dr. Mahmut Şahin

Başkan

Dr. Mustafa Kemal Erol

Gelecek Başkan

Dr. Adnan Abacı

Başkan Yardımcısı

Dr. Engin Bozkurt

Genel Sekreter

Dr. Sinan Aydoğdu

Genel Sekreter Yardımcısı    

Dr. Necla Özer

Sayman

Dr. Ömer Göktekin

Üye

Dr. Meral Kayıkçıoğlu

Üye  

Dr. Mehmet Birhan Yılmaz

Üye