Değerli Meslektaşlarımız,

Bir dönemlik aradan sonra 5. Kardiyoloji ve Kalp ve Damar Cerrahisi Zirve toplantısını düzenlemekten duyduğumuz memnuniyeti sizlerle paylaşmak istiyoruz.  Türk Kardiyoloji Derneği ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği üyeleri olarak insanlığın en büyük düşmanı olan kalp ve damar hastalıklarına karşı mücadelemizde iş ve güç birliği içinde hareket etmenin başarı şansımızı arttıracağı muhakkaktır. Bu toplantıda her iki uzmanlık alanının ortak konuları üzerinde tartışmayı ve hastalarımız için en uygun tedavi seçeneklerinin neler olabileceği konusunda görüş birliği sağlamayı hedefliyoruz.

Bu toplantı serisinin sürmesine ve düzenlenmesine destek veren her iki dernek yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza, bilimsel programı oluşturan düzenleme kurulu üyelerine, koşulsuz bilimsel destek veren firma temsilcilerine, toplantımıza katkı ve katılımınızı beklediğimiz sizlere şimdiden teşekkür ederiz.

Verimli bir toplantı olması dileğiyle dernek yönetim kurulları ve düzenleme kurulu adına en derin saygılarımızı sunarız.

 

Prof. Dr. Anıl Z. Apaydın                                                                                   Prof. Dr. Mahmut Şahin
TKDCD Başkanı                                                                                                  TKD Başkanı