5. Kalp Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji Zirvesi Bilimsel Program

08:20 – 08:30    Anıl Apaydın (TKDCD), Mahmut Şahin (TKD)
08:30 – 09:45    Kalp Yetersizliği
                           Oturum Başkanları: Mustafa Özbaran, Adnan Abacı
08:30 – 08:43    Kardiyojenik Şokta Kısa Dönem Destek Seçenekleri
                           Bahadır İnan
08:43 – 08:56    Sağ Ventrikül: En Zor Cephe
                           Yeşim Güray
08:56 – 09:09    Intermacs Temelinde Cerrahi İçin Karar
                           Mehmet Birhan Yılmaz
09:09 – 09:22    Kalp Destek Sistemleri: Yaşam Kalitesi ve Sağkalım
                           Çağatay Engin
09:22 – 09:35    Kalp Naklinde Marjinal Donör Kullanımı
                           Ozan Erbasan
09:35 – 09:50    Tartışma
09:45 – 10:15    Kahve Molası
10:15 – 11:30    Kapak Hastalıkları Oturumu
                            Oturum Başkanları: Rüçhan Akar, Engin Bozkurt
10:15 – 10:30    Klavuzlarda Ameliyat Zamanlaması ile İlgili EKO Değerlendirmede Yenilikler
                            Meral Kayıkçıoğlu
10:30 – 10:45    Düşük EF’li (<%30) AY’li Hastalarda Ne Yapalım?
                            Ebru Özpelitli
10:45 – 11:00    Triküspid Yetersizlik: Müdahale için Konsensüs Var mı? (Ne Zaman ve Nasıl?)
                            Mehmet Ali Özatik
11:00 – 11:15    Mitral Kapağa Minimal İnvaziv Yaklaşımlar
                            Cem Alhan
11:15 – 11:30    Tartışma
11:30 – 11:45    Kahve Molası
11:45 – 12:30    Uydu Sempozyum – Bayer
                            Tromboz Profilaksisi ve Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşımlar
                            Moderatör: Tanzer Çalkavur
                            Panelistler: Mustafa Hikmet Özhan, Gökçen Orhan, Özer Badak
12:30 – 13:40    Öğle Yemeği
13:40 – 14:40    Koroner Revaskülarizasyon
                           Oturum Başkanları: Anıl Apaydın, Mahmut Şahin
13:40 – 13:50    Akut Koroner Sendromda Ne Zaman Cerrahi?
                           Hakan Vural
13:50 – 14:00    Diyabetik Hastada Optimal Revaskülarizasyon
                           Ramazan Akdemir
14:00 – 14:10    İleri Sol Ventrikül Bozukluğunda Revaskülarizasyon Kararı
                           Sinan Aydoğdu
14:10 – 14:20    Stentli Hastada Cerrahi Yaklaşım
                           Barış Çaynak
14:20 – 14:40    Tartışma
14:40 – 15:00    Kahve Molası
15:00 – 15:45    Mini Sempozyum 
                            Aort Kapakta Güncel Tartışma
                            Moderatör: Ali Gürbüz, Engin Bozkurt
15:00 – 15:15   TAVI: Hangi Hastada İdeal Çözüm?
                            Telat Keleş
15:15 – 15:30    Dikişsiz Protez Kapaklar: Hangi Avantajları Getiriyor?
                            Serkan Durdu
15:30 – 15:45    Tartışma
15:45 – 16:00    Kahve Molası
16:00 – 17:00    Tartışmalı Konular
                           Oturum Başkanları: Hasan Sunar, M. Kemal Erol
16:00 – 16:10    Gebelik ve Protez Kapak: Dost Olma Şansları Var mı?
                           Necla Özer
16:10 – 16:20    Endokarditte Cerrahi Zamanlama
                           Şenol Yavuz
16:20 – 16:30    Paravalvuler Kaçaklarda Perkütan Seçenekler
                           Ömer Göktekin
16:30 – 16:40    Kronik Pulmoner Tromboembolik Hipertansiyonda Cerrahi Tedavi
                           Ümit Kervan
16:40 – 17:00    Tartışma